DiscoverYourUniverse

Lanceren van cognitief talent

Nieuwe trajecten vanaf januari 2024!

Ontdek onze externe plusklassen en versterkende trajecten voor cognitief sterk functionerende en/of cognitief (hoog)begaafde kinderen en jongere.


Lanceren van cognitief talent

Groeps- en individuele trajecten

Lanceer jezelf!!!
Lanceer jezelf!!!

DiscoverYourUniverse organiseert groepstrajecten voor het lanceren van cognitief sterk functionerende of cognitief begaafde leerlingen. 

Er zijn drie soorten trajecten:

  1. Onderwijs dat verder reikt: Verrijkingstrajecten Galileo of losstaande externe plusklassen (Leer in je Kracht)
  2. Versterken van cognitief talent via executieve vaardigheden en emotieregulatie: Trainingen Kracht in jezelf
  3. Ontmoetingsmomenten met ontwikkelingsgelijken (worden nog verder uitgewerkt)

Onderwijs dat verder rijkt

Galileo Verrijkingstrajecten & losstaande externe plusklassen voor jong talent 

Veruit de meeste modellen van cognitieve begaafdheid en talentontwikkeling delen de visie dat er geen rechtstreekse lijn is tussen iemands bijzondere capaciteiten of aanleg in een bepaald domein en het leveren van betere prestaties

Op sportief vlak zijn de meeste mensen het daar volmondig mee eens: een olympisch kampioen heeft ongetwijfeld een grote sportieve aanleg, maar kan die alleen verzilveren door volgehouden oefening en training. Doorzettingsvermogen, een groeimindset, discipline, motivatie en gespecialiseerde coaching bepalen je kansen als topsporter. Wanneer er sprake is van cognitieve begaafdheid wordt er echter nog al te vaak vanuit gegaan dat 'talent' wel de kop opsteekt en vanzelf zal ontwikkelen. Van cognitief sterke kinderen denkt men al te gemakkelijk dat ze er vanzelf wel zullen komen. Niets is echter minder waar. En ja, er blijft altijd en overal een factor geluk meespelen, maar daarop wachten wij liever niet.

Onze samenleving heeft nood aan innovatieve ideeën en oplossingen voor maatschappelijke problemen op het vlak van gezondheid, economie, milieu, technologie en samenleven. Met Galileo spelen wij doelgericht en motiverend in op groeikansen die zich aandienen en die we aanbieden. Die zaadjes planten en voeden wij graag op 'planeet Aarde' in een veilige atmosfeer: de grotere planeten hebben de Aarde gedurende haar bestaan beschermd door planetoïden en kometen te vangen of af te stoten. Ook de Maan, onze natuurlijke satelliet, vangt meteorieten op die anders op Aarde zouden storten.

'Onze Aarde' is bewoonbaar voor complex leven door

  • de aanwezigheid van grote hoeveelheden zuurstof;
  • het stabiel aanwezig zijn van complexe structuren van organische moleculen;
  • energie die vrijkomt en omzettingen in organismen mogelijk maakt.

Bij Galileo stimuleer je je ontwikkeling via jouw persoonlijke 'ruimte-vlucht':

  • de zuurstof helpt je brein optimaal te groeien;
  • het aansturen van het neuronennetwerk van je brein, maakt dat elke zenuwcel verbindingen kan maken met wel duizenden andere neuronen;
  • de nieuwe energie motiveert, triggert je doorzettingsvermogen en je zin in leren en bepaalt in sterke mate je welbevinden.

Een groot aantal factoren zorgt ervoor dat de omstandigheden op Aarde gunstig zijn voor het ontstaan en in stand houden van een complexe biosfeer.

Galileo Galilei: 'En tóch beweegt ze' (onze Aarde) ...

Galileo: En beweegt ze (jouw kleine Aarde)....

We stellen jullie dan ook verrijkingstrajecten van Galileo voor, die verder rijken dan onze vertrouwde wereld. Benieuwd? Kijk verder!

Versterken van cognitief talent

Kracht in Jezelf trainingen

De cognitieve mogelijkheden van kinderen en jongeren kunnen zich pas ten volle verder ontplooien wanneer ze ook de kracht in zichzelf ontdekken en verder ontwikkelen. 

Dit kan door in te zetten op psycho-educatie en training die expliciet aandacht besteedt aan persoonlijke krachtbronnen waaronder executieve vaardigheden, een groeimindset, emotieregulatie, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden. 

Bij DiscoverYourUniverse gaan we daar dieper op in met uitdagende onderwijsvormen zodat onze 'ruimte-reizigers' deze vaardigheden kunnen uitproberen en verder ontwikkelen.


CONTACTEER ONS

We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten

Ben je geïnteresseerd of wil je graag extra informatie? Laat ons snel iets weten!

Alle rechten voorbehouden | DiscoverYourUniverse 2023
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin